2009. március 25., szerda

Nopcsa Ferenc, báró (Déva, Hunyad vm.,1877. május 3. - Bécs, 1933. április 23.)

Nopcsa Ferenc földbirtokos, paleontológus, geológus, az MTA tagja volt (l. 1917, r. 1928). A bécsi Theresianumban nevelkedett, ahol földtant tanult. Érdeklődése akkor fordult az őslények felé, amikor 1895-ben, szentpéterfalvai birtokukon (Hunyad vármegye) krétakori ősgyíkmaradványokat talált. A Theresianum elvégzése után a bécsi egyetemen tanult. Már elsőéves időszakában bemutatták egy ősgyíkokkal foglalkozó dolgozatát a bécsi Akadémián. Bejárta szinte egész Európát. Olaszországban, Krétán, Franciaországban és Angliában járt. Utazásai alatt dolgozott, politikai és geológiai ismereteit bővítette. 1903-ban Albánia felkeltette az érdeklődését. 1905-től 1907-ig rendszeresen végzett ott geológiai kutatásokat. 1910-től többször is járt Albániában, ahol nemcsak geológiai, hanem paleontológiai, sőt néprajzi anyagot is gyűjtött. 1912-ben a londoni geológiai társaság első tagja lett. 1925-ben kinevezték a Földtani Intézet igazgatójává. Ekkor kezdet tektonikával behatóan foglalkozni, e célból bejárta az Adria vidékét és Olaszországot. 1929-ben lemondott a Földtani Intézet igazgatói állásáról és akadémiai tagságáról. Bécsbe költözött. 1933-ban öngyilkos lett. Haláláig legfőbb kutatási területe a dinoszauruszokkal kapcsolatos problémák tisztázása, valamint Albánia geológiája volt.

Hagyatéka

Kéziratok:

-"Az albán forradalom okai" (Tasnádi Kubacska András kézirásával kimásolt naplórészlet, 1928. Bécs)
-"Az erjedő Albánia"
-"Báró Nopcsa Ferenc újságcikkei Albániáról" (naplójából jegyezte Tasnádi Kubacska András)
- "Fejlődéstani és örökléstani következtetések a hüllők tanulmányozásából" (77 f. autográf, évszám nélkül)
-"Scolasurus Cutleri a new Dinosaur" (28 f. gépirat autográf betoldásokkal + 33 f. gépirat)
-"Fejlődéstani és örökléstani következtetések a hüllők tanulmányozásából" (77 f. autográf, é.n.)
-Önéletrajz (69 f. gépirat, autográf)
-előadás szövegek (kézirat): "Kihalt sárkányok" (Uránia)


Újságkivágatok:
-róla szóló cikkek: Pesti Napló, Órai újság, Budapesti Hírlap, Magyarság, Az Est, Magyarország, Függetlenség, Esti Kurír;
-külföldi újságban megjelent cikkeinek kivágva (London News).

Levelezések:

-levelezése Lukas Waagennel (1928-1929);
-levelek, levelezőlapok Nopcsa Ferencnek (31 db);
-levelezése Friedrich von Huene-vel (német paleontológus) (99 db eredeti levél, 3 postai levelezőlap, 1908-1927 közöttiek);
-N. által írt hivatalos levelek, levélfogalmazványok (1925-1928 közöttiek; 247 lap)
-hivatali fogalmazványok (tárgya: Pesti Nemzeti Múzeum, címzett: Anker Lajos; 4 db lista, 2 db elszámolás)
-levélmásolatok N. F.-től hivatalos szerveknek (1925-1928 közöttiek)
-levélmásolatok magányszemélyeknek (1926-1929 közöttiek)

Fotók, rajzok stb.:

-fényképtáblák (földtörténeti rétegek)(4 db)
-rekonstrukciós rajzok (3 db)
-Albániában készült fényképek (26 db, felirattal)

Könyvek:

-Aus Šala und Klementi : albanische wanderungen vonFranz Nopcsa. Sarajevo, 1910. (Daniel A. Kajon). 115 p., 16 t. + 1 térk.
-Franz Baron Nopcsa von András Tasnádi Kubacska. Bp. : Magyar Nemzeti Múzeum, 1945. 295 p., 7 t.
Internet források:

Robert Elsie: Nopcsa Ferenc fotógyűjteménye www.albanianphotography.net/hu/nopcsa.html
Magyar Életrajzi Lexikon: mek.niif.hu/00300/00355/html/ABC10888/11294.htm
Jeles Napok (Neumann-Ház): jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/nopcsa_ferenc_szuletesnapja__1877

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése