2009. április 22., szerda

Névlista

A

Abafi Aigner Lajos (1840-1909)
Ábrahám Ambrus (1893-?)
Aczél Márton
Adler András
Adda János
Agnelli József (1852-1923)
Albach Szaniszló (1795-1853)
Allodiatoris Irma
Algyai Anna ld. Madarász Antalné
Ambrus Béla
Andeánszky Gábor (1854-1908)
Anghy Csaba
Anker Lajos
Apáthy István (1863-1922)

B

Bacsák György (1870-1970)
Dr. Bajári Erzsébet ld. Németh Béláné
Baksay Leona
Balanyi László
Balás Géza
Balicza Valéria
Ballay Jenő
Balogh Margit ld. Papp Károlyné
Bárányos Gyula
Barcsy József
Barth József (1833-1915)
Bartók Géza
Batthyán, Adamus
Baumgarten János Kristóf (1756-1843)
Bäumler, J. A.
Beke Ödön
Bélik Zsigmond
Bélley Pálné
Bennitzky Lajos
Benyovszky Móric (1741-1786)
Bernátsky Jenő (1873-1944)
Biró Krisztina
Biró Lajos (1856-1931)
Blatthy T.
Bockh Müller
Bogsch László
Bohus Gábor
Bokor Elemér (1887-1928)
Borbás Vince (1844-1905)
Boros Ádám (1900-1973)
Boros István
Botor Dániel
Böckh György (1822-1874)
Böckh Hugó (1874-1931)
Böckh János (1840-1909)
Borankovits Miklós
Bugát Pál (1793-1865)
Burgmann Sebald

C

Cetz A. (1801-1865)
Chernel István (1865-1922)
Cholnoky Béla
Cholnoky Jenő (1870-1950)
Chyzer Kornél (1836-1909)
Claus György
Clusius (1526-1609)
Crantz Henrik (1722-1799)
Csányi Dániel (1820-1867)
Csapody István (1856-1912)
Csapody Vera
Csató János (1833-1913)
Cseley Pál
Csepreghyné ld. Meznerics Ilona
Cserey Adolf
Csernátori Dániel
Csetényi Mihályné
Csiki Ernő (1875-1954)
Csörgey Titusz (1875-1961) ld. Prokesz Mihály

D

Daday Jenő (1855-1920)
Darnay-Dornyai Béla (1887-1965)
De Bary, A.
De Candolle
Déchy Mór (1851-1917)
Degen Árpád (1866-1934)
Dicenty Dezső (1879-1965)
Dienes Hugó
Divéky Ferenc
Doleschall Gábor (1813-1891)
Drude Oszkár
Dudich Endre
id. Dudich Endre
Dudichné Vendl Mária (1890-1945)

E

Éhik Gyula (1891-1964)
id. Entz Géza (1842-1919)
ifj. Entz Géza (1875-1943)
Eötvös Loránd (1848-1919)
Erdős József (1856-1946)
Ernyey József (1869-1945)

F

Farkas Béla
Farkas Henrik
Fehér Dániel (1890-1955)
Feichtinger Sándor (1817-1907)
Fejérpataki László (1857-1923)
Fejérváry Géza (1833-1914)
Fekete Gábor
Fenzl, E. (1808-?)
Fialowsky Lajos (1846-1909)
Filarszky Nándor (1858-1941)
Flatt Károly, Alföldi (1853-1906)
Fodor István
Földváry Miksa (1877-1945)
France Rezső (1874-1943)
Franzeman Ágoston (1856-1919)
Fréh Alfonz (1832-1918)
Frivaldszky Imre (1799-1870)
Frivaldszky János (1730-1784)
Fuss Károly (1817-1874)

G

Gál István
Galló László
Garcia, Crescenio
Gáyer Gyula (1883-1932)
Gelei Gábor (1915-1952)
Gelei József (1885-1952)
Gemellaro, Carlo
Gelsei Biró Farkas
Gimesi Nándor (1892-1953)
Gombocz Endre (1882-1945)
Gonda Béla (1851-1933)
Gortray György (1892-1966)
Gotthárd Károly Ede Pál
Gönczey Pál (1817-1892)
Greguss Pál
Greschik Jenő
Győrffy Barna
Győrffy István (1880-1959)
Győrffy Jenő

H

Haberlandt F. (1826-1878)
Haberle Konstantin (1764-1832)
Hajdu Lajos
Hajós Márta
Halasy Pál
Halász Gyula (1881-1947)
Halász Márta (1905-1971)
Halavats Gyula (1853-1926)
Halmy Gyula
/Molnár/Hambalkó János
Hampel József (1849-1913)
Hankó Béla (1886-1959)
Hantken Miksa (1821-1893)
Hargitai Zoltán (1912-1945)
Haró Lajos
Haynald Lajos (1816-1891)
Havass Géza
Hazslinszky Frigyes (1818-1896)
Herman Ottó (1835-1914)
Herman Ottóné
Herrmann Margit
Heuffel János (1800-1857)
Hinke, Carl
Hoffmann Károly (1839-1891)
Hollós László (1859-1940)
Holynos Rezső
Homoki Nagy István
Homonnay Nándor
Hortobágyi Tibor
Hornisotzky Henrik (1870-1944)
Horváth Andor
Horváth Géza (1847-1937)
Horváth János
Horvatovich Sándor
Host, Joseph (1761-1834)
Hölzel, Eduard
Hörömpöly Miklós
Hüttler Béla

I

Igmándy József (1897-1950)
Iharos Gyula
Inkey Béla (1847-1921)
István főherceg (1817-1867)
Istvánffy Gyula (1860-1930)

J

Jablonkay József /Stahulják/
Jablonszky Jenő
Jablonowsky József (1863-1943)
Jakucs Pál
Janka Viktor (1837-1890)
ifj. Jankó János
Jászai Józsefné
Jávorka Sándor (1883-1961)
Jedlik Ányos (1800-1895)
Jekelius Elek
József főherceg (1833-1905)
József nádor (1776-1847)
Jurányi Lajos (1837-1897)
Juszth Samu

K

Kaán Károly (1867-1940)
Kadic Ottokár (1876-1957)
Kadocsa Gyula (1880-1962)
Kanitz Ágoston (1843-1896)
Kapeller Kristóf (1835-1918)
Karap-Kovács (Kovács-Karap Ernő?)
Károlyi Árpád (1853-1940)
Kárpáti Zoltán