2009. február 26., csütörtök

A témám ebben a félévben a Természettudományi Múzeum birtokában lévő tudóshagyatékok bemutatása lesz. Néhány olyan természettudóst, kutatót választottam ki, akiknek hagyatékát a Magyar Természettudományi Múzeum Természettudományi Gyűjteménye őriz.
Jelenleg kb. 485 személy hagyatéka található itt.