2009. március 12., csütörtök

Frivaldszky János (Rajec, Trencsén vm., 1822. június 17. - 1895. március 29.)


Frivaldszky (Frivaldi) János zoológus, az MTA tagja, Frivaldszky Imre természettudós unokaöcsse volt. Gimnáziumi tanulmányait Trencsénben, Nagyszombatban és Léván végezte, Vácott érettségizett. 1840-től Pesten mérnöknek tanult, de szabadidejében nagybátyja, Frivaldszky Imre mellett dolgozott a Magyar Nemzeti Múzeumban. 1847-48-ban letette a mérnöki szigorlatot. 1852-ben a Magyar Nemzetti Múzeumhoz kinevezték segédőrnek, majd őrnek. 1870-ben a múzeum Állattárának igazgatójává (igazgatóőrévé) léptették elő. Főleg a rovarok tanulmányozásával foglalkozott és hazánk faunájából sok új fajt fedezett fel és írt le. A Balkán-félszigetet kétszer beutazta és közben gazdag anyagot gyűjtött. Az MTA 1865-ben levelező, 1873-tól rendes tagjává választotta. Több tudományos testületnek is tagja volt. Az MTA kiadványaiban, a Természetrajzi füzetekben és számos külföldi kiadványban is megjelentek kisebb-nagyobb dolgozatai, amelyekkel hazai és nemzetközi elismerést szerzett.

Hagyatéka

-Kézzel írt jegyzetek: "Bogarak gyűjtésének némely fortélyai", "Némely jegyzetek a lepkegyűjtésről" (A hernyókról; Puppák; Magok a pillangók), "Észrevételek Rómer Flórisnak "a magyar nemzeti Múzeum rendeltetése" czímű czikkére";

-Kézirattöredékek
-Különféle beadványok, levélmásolatok, számítások;

-Hivatalos levelek: több mint 50 személlyel folytatott levelezése, személyenként külön dossziéban. Sok közülük csak 1-1 levelet tartalmaz, de van olyan dosszié is, amelyikben 20-40 darab levél is található. Megpróbálom felsorolni, hogy kik azok a személyek, akiktől jelentősebb mennyiségű levél található a Frivaldszky-hagyatékban:
- Chyzer Kornél (orvos, zoológus): 11 db levél (1880-1883)
-Karl Friedrich Brunner-von Wattenwyl (svájci származású természettudós, entomológus, fizikus, geológus): 13 db levél + 1 db levelezőlap (1866-1878),
-Brancsik Károly (zoológus, orvos): 12 db levél + 1 db lista (1873-1876),
-Daday Jenő (zoológus, hidrobiológus, műegyetemi tanár): 8 db levél + 2 db jelentés (1883-1895),
-G. A. Frank (amszterdami állatkereskedő): 42 db levél + 1 db számla (1870-1873),
-Edward Gerrard (brit állatpreparátor): 25 db levél + 5 db lista (1872-1875),
-Herman Ottó (természettudós, néprajzkutató, régész, politikus): 22 db levél (1868-1874)
-Edmund Reitter (német entomológus): 35 db levél (1874-1878) + 1 db levelezőlap + 18 db lista

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése